Linki

Podajemy tu adresy internetowe do instytucji, organizacji, grup dyskusyjnych oraz innych prezentowanych w Internecie portali i stron, na których Paradygmat Redukcji Szkód jest podstawą ich istnienia i działania, a co najmniej jest przez Twórców tych stron traktowany z należnym uszanowaniem.

Dobry Ośrodek – Facebook FanPage  http://www.facebook.com/dobryosrodek

Polska Sieć Polityki Narkotykowej  http://www.politykanarkotykowa.pl/

Polska Sieć Polityki Narkotykowej  – Grupa na Fb http://www.facebook.com/groups/193145507376297/

Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji „Brok”  – Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień  http://brok.edu.pl/

Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji – Szkoła Terapeutów Uzależnień „Brok”     – Facebook FanPage   https://www.facebook.com/carebrok?fref=ts

Polityka Narkotykowa – Krytyka Polityczna  http://www.narkopolityka.pl/

The International Harm Reduction Association   http://www.ihra.net/

Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)  http://www.harm-reduction.org/