Jak pracujemy

W Dobrym Ośrodku dobrze pracujemy.

Program trwa  cztery tygodnie z możliwością podziału na dwa  dwutygodniowe etapy. Terapia uzależnień prowadzona w Dobrym Ośrodku jest oparta na autorskim programie opracowanym przez Marka Zygadło – założyciela Dobrego Ośrodka, pedagoga, specjalisty terapii uzależnień oraz eksperta w dziedzinie redukcji szkód związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, a także na doświadczeniach w terapii alkoholizmu, lekomanii, narkomanii, hazardu pracujących w Dobrym Ośrodku terapeutów.
Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe uwzględniając możliwości i potrzeby Pacjenta.

Każda Pozytywna Zmiana stanowi o sukcesie w terapii. Leczenie to zmiana, to proces w którym poznanie, szacunek, troska i odpowiedzialność wobec siebie i innych – stanowią przestrzeń samorealizacji każdego człowieka.

Poznanie prowadzi Pacjenta do rozpoznania własnych deficytów oraz silnych stron i pozwala mu zastosować odpowiednie korekty w przekonaniach, postawach i zachowaniach, wzmocnić własne potencjały oraz nabyć pożądane umiejętności.

Pacjent razem z terapeutą współtworzą strategię terapii odpowiednią dla konkretnej osoby. Proces ten można określić terapią indywidualną w grupie otwartej.

Rezultatem diagnozy, określenia potrzeb i oczekiwań Pacjenta jest Indywidualny Program Pozytywnych Zmian – swoista mapa problemów do rozwiązania oraz szczegółowe strategie działania dla osiągnięcia oczekiwanych zmian.

Dla uwolnienia Pacjenta od toksycznej przeszłości prowadzimy pogłębioną terapię traumatycznych doświadczeń z okresu dzieciństwa i młodości. Nieprzepracowane negatywne, raniące doświadczenia mogą oddziaływać przez całe życie. Ale można się od nich uwolnić w każdej chwili i żyć w oparciu o własne przekonania na swój temat.

Dobry Ośrodek to inspiracja, to dobry początek do nauki umiejętności prowadzenia przyjaznego dialogu ze sobą i ze światem, bez lęku o przeszłość i przyszłość, o ocenę, o odrzucenie – z odwagą zbudowaną na solidnej hierarchii wartości i z wiarą w Prawdę i Dobro.

Marek Zygadlo                                                                                                                        tel. kontaktowy: 517 660 422                                                                                             email:  marekzygadlo@dobryosrodek.pl